Obwieszczenie NDEsu w sprawie otwarcia lokali wyborczych

O B W I E S Z E N I E   NDEsu
O Β Ι Ω Σ Ο Σ   ΝΔΕ-ασ

w sprawie otwarcia lokali wyborczych dla wyborów PARLAMENTARNYCH w 10. maja2021

Narodowy Arbitraż Wyborczy, pod przewodnictwem Przewodniczącego sędziego Janosa Dionizjosa Polesi podjął decyzje w sprawie przystąpienia do dostarczania loginów głosowania osobą uprawnionym do oddania głosu na podstawie: Ustawy o wyborach do Parlamentu z dnia 12.04.2021 (sygn. NO/01U/003/2021), Obwieszczenia NDEsu w sprawie przeprowadzenia wyborów PARLAMENTARNYCH w 10. maja2021

Tym samym NDE przyjął uchwałę 3 głosy za 1 przeciw o otwarciu lokali wyborczych, z chwilą rozesłania wszystkich loginów.

Głosowanie potrwa do 10. maja 2021, do godziny 22:00, chyba że wcześniej zostanie osiągnięta, co najmniej 87% frekwencja głosowania
Tym samym wzywamy komitety wyborcze do zaprzestania wyborczej agitacji

Jak głosować?

Aby oddać ważny głos należy najpóźniej 10. maja 2021 zalogować się przy pomocy rozesłanych drogą mailową i wiadomością prywatną danych na serwisie internetowym dostępnym pod linkiem ChoiceVoting


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *