Rząd

Rządem Republiki Północno-Helleńskiej w myśl artykułu Art.35 Ustawy Państwowej z dnia 27.02.2021 jest Rada Państwowa (η Σιβιλια Εφνεσφεσισ). Obecny skład Rady powołał Prezydent Republiki Afrodos Olimpos Sigrafoi, a na jej czele jako Przewodniczący Rady (premier, phel. Σιβιλιεσπριτος) stoi Aristotella Ch. Pailas-Polesi

UrządMinisterPartia polityczna
Σιβιλιεσπριτος (premier)Aristotella Ch. Pailas-PolesiEPaE(KkD)
Διπλοματιασ Ιποργειυος (Ministerstwo Dyplomacji)Afrodos O. SigrafoiEPaE (KkD)
 Εφνεσφεσισ Ιποργειυος (Ministerstwo sp. Państwowych)Janos A. DmitresEPaE (iAllaga)
Εκονομιασ Ιποργειυος (Ministerstwo Ekonomii)Dionizja P. Bazilidosbezpartyjny
Skład I Rządu Janosa A. Dmitresa

Poczet byłych Premierów

 1. Σιβιλιεσπριτος Afrodos Olimpos Sigrafoi (2.03.2021-2.04.2021), Rząd Tymczasowy; poparcie KkD, i Allaga’21, początkowo także SO; powołany przez p.o. Prezydenta Republiki Petrosa Filiposa Neosa
 2. Σιβιλιεσπριτος Janos Afrodos Dimitres (3.04.2021-11.05.2021), Rząd J. A. Dmitresa; poparcie KkD, i Allaga’21(tworzące blok partyjny EPaE), powołąny przez Prezydenta Republiki Afrodosa O. Sigrafoi

 • Przewodniczący NDE
  O B W I E S Z E N I E   NDEsuO Β Ι Ω Σ Ο Σ …
 • Ustawa o wyborach do Parlamentu
  Dziś parlament jednogłośnie (123 mandaty ZA) przyjął Ustawę o wyborach do Parlamentu. Ustawa została skierowana do podpisu przez…
 • Ustawa o aktach prawnych
  Dzisiaj parlament jednogłośnie (123 głosami) przyjął Ustawę o aktach prawnych Νομος απτο ιπκρινομιο νομυNomos apto ipkrinomiο nomiUstawa o…
 • Przewodniczący państwa przyjął dymisję Ministra Spraw Państwowych
   Σιβιλιεσπριτος Afrodos O. Sigrofoi przyjął w w dniu wczorajszym rezygnację Ministra ds. Państwowych Petrosa Filiposa Neosa, redatujac ją…
 • Nota protestacyjna Ministerstwa Dyplomacji
  Minister Dyplomacji i pełniąca obowiązki Prezydenta Szanowna Pani Aristotella Pailas-Polesi, wystosowała notę protestacyjną wobec oczerniania Republiki przez jednego…