Tag: sprawy zagraniczne

  • Powołanie Przedstawiciela interesów RPH w Bizancjum

    Pełniąca obowiązki Prezydent Państwa Aristotella Ch. Pailas-Polesi powołała na urząd przedstawiciela interesów RPH w Biznacjum Dostojnego Pana Petrosa F. Neosa Do naczelnych zadań Przedstawiciela interesów należać będą:1. ochrona dobrego imienia…