Ustawa o miastach (NO/02U/004/2021)

W dniu dzisiejszym parlament przyjął Ustawę o miastach. Głosowało 2, z 3 deputowanych (99 mandatów)
ZA oddano 50 głosów, przeciw 49. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam iż Izba przyjęła projekt. Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta

Νομος απο τονο Πολιο
Nomos apo tono Polio
Ustawa o miastach

z dnia

Art.1 Ustawa ma za zadanie określić zasady zarządu miastami

Art.2 Zarząd nad miastami sprawuje Sekretarz Republiki Miast i Regionów (Γραματεος Ολασκρατιασ απο τοωο Πολιο και την Περιφεριασυ)
Art.3. Sekretarza powołuje parlament na okres 4 miesięcy
Art.4 Sekretarz prowadzi bieżącą politykę regionalną, odpowiada za rozwój infrastruktury miast i regionów, za zgodą parlamentu nadaje prawa miejskie, sprawuje inne zadania delegowane mu przez parlament i rząd
Art.5 Dla celów statystycznych Republika podzielona jest na 4 regiony ze stolicami w 4 miastach
1. Pailospol – Hellada Północna – Centralna (Ωαριοσελλενικα Κεντρας)
2. Aniapol – Tracja (Τρατιυα)
3. Nefpigejo Ellados – Hellada Północna – Wschodnia (Ωαριοσελλενικα Ανατολιας)
4. Nejeksfez – Pelloponia (Πελλοπονια)

Art. 6 Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *